Seminar Moving Murals + Stadens ytor, Hagalund, February 2nd 2018

Please welcome to the seminar Moving Murals, about encounters between moving images and architecture, Hagalund, Stockholm, February 2nd. Malin Pettersson Öberg will participate through screenings of the film Modellarkivet. The seminar is fully booked! In case of interest, please email: alex.rodallec@frsm.se

 

Stadens ytor – Möten mellan rörlig bild och arkitektur, 2 februari. Seminarium + Vernissage.

Vad händer när rörliga bilder projiceras direkt på stadens fasader? Hur påverkar det människors upplevelser av verk och staden när bilder möter arkitektur? Dessa frågor adresseras under dagen av en rad spännande talare från såväl arkitekturens, filmens och konstens fält.

Seminariet är uppdelat i två delar. I den första delen talar vi om stadens ytor utifrån ett konstnärligt och lokalt perspektiv. Vad ser vi för effekter, möjligheter och utmaningar med att arbeta med rörlig bild i stadsrummet. Projektet Smart Kreativ Stads konstnärliga ledare Geska Brečević och projektets följeforskare Annika Wik talar om varför vi valt att bjuda in till ett seminarium om stadens ytor – vad vi sett och varför detta är intressant att undersöka. Vi får ta oss in mellan husen med hjälp av Andreas Blom, gatukonstnär, scenograf och curator, som delar med sig av sina kunskaper om stadsrummets ytor och miljöer från ett gatukonstperspektiv. Jonas Runberger, arkitekt på White och konstnärlig professor på Chalmers ACE, ger oss en inblick i möjliga frågor och utmaningar för arkitekter och stadsplanerare att tänka in för att skapa goda förutsättningar för visandet av rörlig bild på fasader.

Efter erfarenhetsutbyte, filmvisning och en gemensam lunch vidgar vi perspektivet och gör en inspirerande utblick med fördjupning och forskning, utifrån kuratoriellt och internationellt urbant perspektiv. Först ut är Annie Dell’Aria, konsthistoriker från Miami University, som är expert på rörlig bild i stadsrummet. Därefter talar Richard Julin, konstnärlig ledare för Stockholms universitets innovativa konst- och vetenskapssatsning Accelerator om sina erfarenheter från att arbeta med konstnären Tony Oursler och hans projektioner. Curator Susa Pop kommer från Public Art Lab i Berlin där hon grundat nätverket Connecting Cities som kretsar kring nya format för urban kommunikation, fasadprojektioner och lokala urbana projekt. Efter detta kommer Malin Zimm som är forsknings- och utvecklingschef på White arkitekter att delge oss sin kunskap och erfarenhet om möten mellan rörlig bild och arkitektur.

Kl. 10.30-16.30 (inkl. vegetarisk lunch och fika) 

Vernissage

Fasadmålningen ”Kaninfågeln” har uppförts på en gavel i Hagalunds gamla industriområde. Verket har tillkommit i ett unikt samarbete mellan det mexikanska gatukonstkollektivet LaPiztola och svenska Performing Pictures. Målningen blir till en canvas för unga filmare från de lokala ungdomsverksamheterna Råmaterial och UnCut, som tillsammans med studenter från Kungl. Konsthögskolankommer levandegöra målningen nattetid med rörlig bild i form av stora projektioner. 

Under invigningen av verket Kaninfågel kommer vi att träffa Bo Madestrand, chefredaktör för tidningen Form, som just nu verksam med en bok om Hagalund, Johanna Molvin som är kulturstrateg för Solna stad, Robert Brečević konstnär och adjunkt från Kungl. konsthögskolan och workshopdeltagarna som gjort de filmer som visas på väggmålningen under kvällen. Alla deltar i samtal med Annika Wik, som är följeforskare inom Smart kreativ stad.

Verket invigs av Peter Edholm ordförande Kultur- och Fritidsnämnden, Solna stad.

Kl. 16.30-18.30 (dryck och taco fiesta på gården)

Aktiviteterna är en del av Filmregion Stockholm-Mälardalens projekt Smart Kreativ Stad och genomförs i samarbete med Solna Stads verksamheter Råfilm, Uncut och Black Sheep samt Kungl. Konsthögskolan.

DATUM: 2 februari 2018
PLATS: Black Sheep, Gelbgjutarevägen 7, Hagalund