Konstfack lecture as part of the course Fotografins och videokonstens historia, 18 January

In January Malin Pettersson Öberg will present some of her recent work with video essays portraying and reflecting on archives, as part of the course Fotografins och videokonstens historia. The course is given to arts professionals at the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, and organised by Annika Wik and Svante Larsson.

Fotografins och videokonstens historia, 30 hp

”Vår samtid präglas av visualitet och idag är vi alla bildanvändare. Bilder utgör en ofrånkomlig del av vår samtid. För att förstå vår samtid behövs både tillbakablick och analys. För att bättre förstå vad bild gör idag erbjuder Fotografins och Videokonstens historia ett samlat grepp över det breda fält som idag utgör den fotografisk bilden och belyser också speciellt videokonsten. Dokumentära och iscensatta förhållningssätt, uppbyggandet och fragmenterandet av våra identiteter genom porträtt av oss själva och av andra. Bilder som skildrar landskapet, det urbana och det vi benämner det naturliga. Bilder som berättar om det inre och det yttre, det privata och det allmänna. Bakgrund och historisk översikt ges via föreläsningar av både historiker,teoretiker och praktiker och kursen textmaterial. Detta diskuteras i seminarier som vidgar din förståelse av vad bild inom fälten fotografi och videokonst har varit och vad de gör idag.”

About the course, on Konstfack’s website