Release – Glass is Moving Mass + Opening – Designarkivet Pukeberg 21-23/4

Welcome to a series of events in the Kingdom of Crystal during the weekend of April 21st – 23rd. Friday 21st April at noon – opening of the exhibition Tidsresor i glas with Monica Backström and Malin Pettersson Öberg at Designarkivet Pukeberg, Nybro (SE). Saturday 22nd April at noon – release of the book Glass is Moving Mass with a.o. Malin Pettersson Öberg, Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gustafsson Fürst and Eva Arnqvist at The Glass Factory, Boda Glasbruk (in co. with Konstfrämjandet. Including lunch and bus tour!) Sunday 23rd April at 2 pm – conversation Seeing and Traveling – Glass as a Tool to Discover the World between Monica Backström and Malin Pettersson Öberg at Designarkivet Pukeberg, Nybro. More information in Swedish below.

Riksglasskolan Pukeberg photo Malin Pettersson Öberg

T I D S R E S O R   I   G L A S
Utställning av Monica Backström & Malin Pettersson Öberg
Plats: Designarkivet i Pukeberg
Tid: 21 april – 5 maj
Öppning: fredag 21 april kl 12 – 16

S E E N D E   O C H   R E S A N D E   –
G L A S E T   S O M   V E R K T Y G   F Ö R   A T T   U P P T Ä C K A   V Ä R L D E N
Samtal mellan Monica Backström & Malin Pettersson Öberg
Plats: Designarkivet i Pukeberg
Tid: söndag 23 april kl 14

I utställningen Tidsresor i glas har formgivaren Monica Backström och konstnären Malin Pettersson Öberg försökt att närma sig glasets relation till begrepp som tid, resande och vetande. För Backström, som studerade formgivning på Konstfack redan under tidigt sextiotal, blev glaset en anledning att lämna Stockholm för Smålands skogar och ett utforskande av materialet. Under de närmaste decennierna skulle glaset ge henne otaliga anledningar att resa och hämta in ny kunskap i mötet med främmande platser. Det vi betraktar som främmande vet vi av erfarenhet är något personligt och föränderligt, knutet till vem som betraktar. Backström var till en början en främmande fågel på glasbruket i Boda precis som det tunga arbetet i hyttan var det för henne. Immigration och cirkulation av kunskap och arbetskraft har sedan länge har varit betydelsefullt för glasets framställning, med dess många kopplingar till rörelse, mobilitet, experiment och kunskapsutbyten. Resande och vetande är centrala teman även i Malin Pettersson Öbergs film Att läsa glaset. Filmen spelades in i en enda långsam kameraåkning längs hyllorna i ”arkivet under hyttan” på The Glass Factory, Boda glasbruk. Här förvaras en av Skandinaviens största konstglassamlingar, där formgivare som Elis Bergh, Erik Höglund och Monica Backström finns representerade. Förutom kamerans resa genom rummet erbjuder filmen en tidsresa genom svenskt glas och en reflektion över glasets betydelse för vetenskapen och konstruktionen av ett modernt samhälle.

G L A S   Ä R   M A S S A   I   R Ö R E L S E
Bokrelease och glasrikesrunda med hyttsill med Malin Pettersson Öberg,
Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gus
tafsson Fürst, och Eva Arnqvist
Plats: start och avslut på The Glass Factory, Boda Glasbruk
Tid: lördag 22 april kl 12 – 20

Lördagen den 22 april bjuder konstprojektet Massa i rörelse och Konstfrämjandet in till en alternativ glasbruksrunda med hyttsill som en del av lanseringen av boken Glas är massa i rörelse. Massa i rörelse är ett treårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Malin Pettersson Öberg, Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gustafsson Fürst, och Eva Arnqvist, som med utgångspunkt i Glasriket har utforskat glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. Program: kl. 12 13.15 Hyttsill på The Glass Factory i Boda Glasbruk och presentation av boken Glas är massa i rörelse. Ca 13.30 Avfärd. Glasrikestur med väntade och oväntade stopp och möten. Erika Norberg journalist på Sveriges Radio är vår färdledare för dagen. Ca 20.00 Återkomst till Boda.

Programmet är kostnadsfritt men antalet platser för rundresan är begränsade och föranmälan krävs. Osa senast söndagen den 16/4 till info@carolinemartensson.se Hyttsill, fika och kvällsmål serveras till ett självkostnadspris på 100kr, meddela ev. önskemål om vegetarisk kost, allergier etc. vid anmälan. I Boda finns möjlighet till övernattning på Boda vandrarhem. (För bokning se här)Detaljerat program för glasturen finns här. Programmet och releasen sker i samverkan mellan Massa i rörelse, Konstfrämjandet och The Glass Factory. Mer info – http://konstframjandet.se/aktuellt/glas-ar-massa-i-rorelse/