Publication: Ottilia Adelborg – Assembling the World, 2018

2018, publication in newspaper format, 48 p. b/w, ISBN 978-91-639-8056-5
Produced as part of the international exchange project GAIR –
Gagnef Artist-in-Residence Programme 2017-2018: The Legacy of Ottilia
with support from The Swedish National Heritage Board (RAÄ) and Ottilia Adelborgmuseet
Graphic design, editorial work and writing: Jacek Smolicki
Editorial work and writing: Camilla Larsson
Writing: Sara Rossling

Backside cover of magazine, Ottilia Adelborg – Assembling the World
Photo: Malin Pettersson Öberg


(English translation to come)

I tidningen representeras arkivblad ur Ottilia Adelborgs egen samling tidningsurklipp från 1903 till 1936. Ottilia Adelborg (1855-1936) var konstnär, illustratör, författare och folklivsentusiast, och är mest känd som barnboksförfattare till verk som Barnens julbok och Prinsarnes blomsteralfabet. Hon var en radikal förnyare av den svenska barnboken, med huvudsaklig inspiration från den brittiska Arts and Crafts-rörelsen, och en förebild för yngre kollegor som Elsa Beskow. Adelborgs ”klipparkiv” omfattar arton arkivboxar med omkring femtio till tvåhundra blad i varje, som jag fotograferade av under min vistelse i Gagnef. Samlingen har inte tidigare digitaliserats eller publicerats, men Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef visar regelbundet konstnärens övriga verk. Jag fastnade för klipparkivet som en mer personlig “samling”, ett referensarkiv där flera aspekter av Adelborgs liv och arbete kan skönjas. Samtidigt speglar arkivet omvärlden på ett unikt sätt och representerar en “utblick” i världen, som kompletterar många av hennes mer lokalt orienterade projekt och studier. Utvecklad i nära samarbete med konstnären och arkivforskaren Jacek Smolicki, har vi i tidningen använt oss av olika metoder för att representera Adelborgs material (uppslag där hennes egna arrangemang reproduceras i skala 1:1, uppslag med nya tvärkategorier, uppslag med nya collage, och uppslag med fotografier av de osorterade lådor som också finns bevarade).

I utställningen Unfold a Place på Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef (2018) kunde besökare av utställningen läsa, ta del av, och ta med sig exemplar av tidningen i såväl färdigt format som i lösa blad. Tidningens uppslag hade också använts som en form av tapet på väggarna, och staplats i högar på golvet som en form av rumslig installation. I utställningen Ottilia Adelborg Revisited på Konstakademien i Stockholm (2019) bestod min medverkan främst av en release av tidningen, där medverkande skribenter och ett antal inbjudna gäster diskuterade Ottilia Adelborg och den tid i vilken hon var verksam, i relation till vår egen samtid och olika arkivbaserade konst- och forskningspraktiker. År 2020 medverkade jag i tidskriften OEI # 86-87: Publishing Practices, Publishing Poetics, med en text om Adelborgs klipparkiv, Ottilia Adelborgs klipparkiv – ett fönster mot världen.

Download review of the exhibition Unfold a Place written by Erik Augustin Palm,
Dalarnas Tidningar, 2018.07.14 (Swedish): Ett Dala-konstnärskap vecklas ut och förs vidare
Download press information about the exhibition (Swedish): Unfold a Place