Exhibition and conversation at Vallentuna kulturhus 14/4 – 27/5 2018

Most welcome to the exhibition Precarious Spaces Radiant Days at Vallentuna Kulturhus, 14 April – 27 May. The central piece on display was filmed in Fukushima and Tokyo/Yokohama in 2016 and portrays the evacuation zone near the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant along with other ‘uninhabitable’ places tied to the nuclear disaster in 2011 and the year 1974. The exhibition opens on Saturday 14 April at 1 pm.
The following weekend a conversation between archaeologist and UNESCO chair Cornelius Holtorf (Linnéuniversitetet) and Malin Pettersson Öberg will take place, on the theme of art, archaeology and nuclear power. The conversation will start at 2 pm on Sunday 22 April. More information about the two events follows in Swedish below.

Still, Precarious Spaces Radiant Days, one channel video 2016/2018. Camera: Malin Pettersson Öberg

———————————————————–

Precarious Spaces Radiant Days

KONSTKUBEN – VALLENTUNA KULTURHUS, VALLENTUNA
14 APRIL – 27 MAY
ÖPPNING 14 APRIL KL 13

Vad händer när rummen vi lever i försvinner? I utställningen ‘Precarious Spaces Radiant Days’ möts vi av ett videoverk i tre kanaler, filmat i evakueringszonen kring kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan och i Tokyo/Yokohama 2016. Sju år efter kärnkraftsolyckan är det fortfarande närmare 55 000 personer som inte har kunnat återvända till sina hem. Konsekvenserna av händelsen är oklara och oöverblickbara. Som Kristina Iwata-Weickgenannt påpekar i sin text ‘Precarity beyond 3/11 or ”Living Fukushima’, är kärnkraftskatastrofen något som vecklar ut sig över tid, och har synliggjort djupa förkastningslinjer i det japanska samhället. I Malin Pettersson Öbergs videoverk konfronteras vi, genom en serie filmade tablåer från katastrofdrabbade platser, med frågor om hur de byggda miljöer som omger oss formar oss och våra förutsättningar. I en associativ essä inventeras begrepp som tid, rum, radioaktiv strålning, synligt och osynligt. Verket producerades ursprungligen som en sexkanals videoinstallation till utställningen ‘Rummets rymder 1974’ på Uppsala konstmuseum (2016) och har arbetats om till utställningen i Vallentuna. I utställningen visas även ljudverket ‘Wrapped Words: Listening to Japan’ (2014), ett radioprogram som bygger på intervjuer med japanska konstnärer och kulturarbetare om hur ’Fukushima’ påverkat deras liv.

———————————————————–

Ett samtal om konst, arkeologi och kärnkraft

KONSTKUBEN – VALLENTUNA KULTURHUS, VALLENTUNA
22 APRIL KL 14

Hur skiljer sig konstnärens arbetssätt från arkeologens? Hur närmar vi oss en plats och en problematik som den orsakad av kärnkraftsolyckan i Fukushima? Dessa frågeställningar undersöks i ett samtal mellan arkeologen och professorn Cornelius Holtorf, UNESCO Chair on Heritage Futures, som bland annat har forskat kring kärnavfallshantering i relation till tidsperspektiv, framtidsscenarier och kulturarvsfrågor – och konstnären Malin Pettersson Öberg. Samtalet genomförs med utgångspunkt i Malin Pettersson Öbergs utställning på Vallentuna kulturhus, Precarious Spaces Radiant Days, vars centrala verk skildrar övergivna och katastrofdrabbade platser i evakueringszonen kring kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan. Genom en serie filmade tablåer av platser där tiden tycks ha stannat konfronteras besökaren med sårbarheten i våra högteknologiska samhällen och byggda miljöer, men också med lockelsen i att se, uppleva, och försöka skildra det som är osynligt för blotta ögat. Samtalet berör frågan om hur intressen, drivkrafter och arbetsmetoder kan delas såväl som skilja sig mellan fält som konst och arkeologi, liksom hur Holtorf respektive Pettersson Öberg i sina praktiker förhåller sig till begrepp som historia, nutid, framtid, verklighet och fiktion.

Programmet är arrangerat av Studieförbundet Sensus i samarbete med Kultur Vallentuna.

———————————————————–

Cornelius Holtorf arbetar sedan 2011 som professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han leder forskarskolan GRASCA och är språkrör för Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet. Sedan 2017 innehar Holtorf en Unescoprofessur i Heritage Futures som sysslar med framtiden i relation till kultur- och naturarv. Tidigare har Holtorf läst förhistorisk arkeologi, antropologi och humanosteologi i Tyskland, England och Wales. Efter sin avhandling 1998 var han anställd som forskare och lärare vid Göteborgs universitet (1998-1999), University of Cambridge (1999-2002), Riksantikvarieämbetet Stockholm (2002-2004) och Lunds universitet (2005-2008).

Malin Pettersson Öberg arbetar som bildkonstnär och filmskapare. Hon innehar en master i konst från Konstfack (2007) och har studerat videokonst och experimentell film vid EnsAD i Paris och Kungl.Konsthögskolan i Stockholm (2011). Pettersson Öbergs praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Hon använder essän som format för att undersöka hur vi upplever tid och rör oss mellan platser och kulturella eller nationella identiteter. Sedan 2007 har Pettersson Öberg medverkat i utställningar och filmfestivaler i Sverige och internationellt, bl.a. på Index The Swedish Contemporary Art Foundation (2017), JD Centre of Art, Indien (2017), Uppsala konstmuseum (2016), Kalmar konstmuseum (2015) och Bonniers konsthall (2011, 2007). I juni 2018 inviger hennes film Modellarkivet (2017) det nya utställningsrummet Boxen på ArkDes i Stockholm.

Vallentuna Kulturhus
Adress: Allévägen 1, Vallentuna
Telefon: 08-58785000
E-post: kultur@vallentuna.se
Hemsida: http://www.vallentuna.se