Unfold a Place – group exhibition at Ottilia Adelborgmuseet in Gagnef, 6/7-16/9 2018

Welcome to visit Unfold a Place, a group exhibition showing six artists’ different acquaintances with Dalarna. The exhibition runs between July 6th – September 16th 2018 at the Ottilia Adelborg museum in Gagnef, Sweden, and represents investigating works, reflecting over time, place and the heritage of Ottilia Adelborg. It has been developed as part of the international residency programme G/AIR – Gagnef artist-in-residence programme 2017-2018. Participating artists: Tatiana Danilevskaya (RU), Anders Bergman (SE/FI), Nuno Vicente (PT), Malin Pettersson Öberg (SE), Marc Handelman (US) and Kristina Bength (SE). Curated by Sara Rossling. Malin Pettersson Öberg takes part with the new publication Ottilia Adelborg: Assembling the World (more info to be published under Works shortly). Information in Swedish about the exhibition can be found below, and at the museum’s website.

 

Unfold a Place

Plats: Ottilia Adelborgmuseet Kyrkbyvägen 36, Gagnef
Tid: 5 juli – 16 september Vernissage: 5 juli kl.15

GAIR presenterar utställningen Unfold a Place – en internationell grupp- utställning på Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef som visar sex konstnärers olika bekantskap med Dalarna. Det är ett undersökande arbete som reflekterar över tid, plats och arvet efter konstnären Ottilia Adelborg (1855 Karlskrona – 1936 Gagnef ). Ställer ut gör konstnärererna Kristina Bength (SE), Anders Bergman (SE/FI), Tatiana Danilevskaya (RUS), Marc Handelman (US), Malin Pettersson Öberg (SE) och Nuno Vicente (PT), alla just nu i residence i GAIR. Curator är Sara Rossling

Utställningen baseras på GAIRs researchprojekt Arvet efter Ottilia (2017-2018) som utforskar den tvärdisciplinära och något förbisedda konstnären Ottilia Adelborg, aktiv i Gagnef för drygt hundra år sedan. Projektet uppmuntrar till konstnärlig research och har genererat sex helt nyproducerade konstprojekt och verk utifrån platsen.

Hur uppfattas Ottilia Adelborgs konstnärskap och gärningar idag?
Och vad kan mötet med mellan kulturarv och samtidskonst säga om vår egen tid?

Det förgångna och historier kring det förflutna existerar inte utan vårt engagemang i nuet.
På så vis förändras bilden av historia ständigt, en process som både omfattar och utesluter. Unfold a Place speglar sex konstnärers vistelse i GAIR sommaren 2017 och mötet med platsen Dalarna. Bakom ligger arbete som som blickar framåt och tillbaka, aktiverar och vecklar ut. Utställningen reflekterar över kulturarv, arkivens roll, men även den enskilda människans behov av att samla och bevara. Vilka föreställningar producerar dessa urval över tid? Och finns det en samlandets logik? Insamlandet av material hör också till den konstnärli- ga processen synlig i Ottilia Adelborgs konstnärskap, ett sätt att bearbeta sin omgivning som går igen hos samtida konstnärer.

Utställningen utgår ifrån Ottilia Adelborgmuseet med ytterligare satellit-presentationer på Minnesstugan, Gagnefs kyrka samt på Galleri Se Konst i Falun och Dalhalla i Rättvik. I samband med Unfold a Place visas även ett urval arkivmaterial relaterat till Ottilia Adelborg på museet. På vernissagedagen välkomnar museet och GAIR till ett samtal om samtidskonst, kulturarv och arkiv tillsammans med konstnärerna och inbjudna gäster. Under utställnings- perioden arrangeras guidade turer mellan de olika platserna i Gagnef.