Silent film: Ögats vandring, 2018-

2018 -, single channel HD video, silent loop, 22:09 mins
Produced as part of the project Musikakademin, initiated by Cecilia Josefsson
With support by Stockholm and Göteborg kulturförvaltning
Camera, editing, postproduction: Nils Fridén

Watch the film online


When the Royal College of Music in Stockholm was reconstructed in 2016, one of the aims with the new building was to create a more transparent and accessible environment for musical education. This was a.o. expressed through glass façades and windows between corridors and rehearsal rooms, transparent materials and large open spaces where rhythmical, winding stairs and balconies meet psychedelic wall panels and heavy technical equipment. In Ögats vandring; a work in progress initiated in 2018, a camera travels through the building exploring its various rooms and spaces, providing a hypnotic voyage where borders between what is up and down, inside and outside, are dissolved. Towards the end of the film, we catch a glimpse of a female student rehearsing: surprised, she turns her head to the camera. Ögats vandring has been produced as part of the project Musikakademin (2018-2019), initiated by Cecilia Josefsson as a follow-up to her radio documentary Don Juan på Musikhögskolan, which was broadcasted in Sveriges Radio P2 in 2017. The concert-installation Musikakademin, where the film constitutes one part, was performed in public for the first time at Konstepidemin in Gothenburg, October 6th 2018. The piece was later be performed at Musikvalvet in Stockholm (2019). More information can be found in Swedish below.

Musikakademin är en installation som förenar kvinnliga konstnärer från olika discipliner. Vi möts i tolkningen av en institution, en plats som bär ett prestigefyllt arv och bär ansvaret att forma unga människor med stora drömmar. Men någonting har hänt på platsen. ”Det är ingenting i jämförelse med professor P.” säger eleverna ofta. Vem är denna professor P och vad har han gjort? I antydningar skymtar vi en skugga av ett trauma som drabbat skolan. Akademin rivs ner, och byggs upp igen i glas. Eleverna syns från gatan och inifrån korridorerna, i varje ögonblick genom glasfönster från alla håll. Glasarkitekturen blir en stark symbol för något pågår i undre lager av skolans kultur. På denna plats vill vi undersöka frågor kring hur en kultur uppstår, hur gränser förskjuts och hur gamla trauman lever kvar och påverkar nuet.

Projektet har sin utgångspunkt i bakgrunden till den nya musikhögskolebyggnaden i Stockholm som invigdes i januari 2017. Skolans nya glasbyggnad ritades med tanke på de övergrepp som satt djupa märken i skolans minne. Musikakademin är en konstnärlig vidareutveckling av den omtalade radiodokumentären Don Juan på musikhögskolan – en av de avslöjanden som gjordes inom ramen för #me-too rörelsen. Installationen är en mötesplats för experimentation och samtal. I en gemensam dialog kommer vi varsamt att vrida och vända på berättelser som finns i det dolda.

Medverkande:
Ljudkonstnären Jenny Sunesson
Musikern och konstnären Anna Giertz
Videokonstnären Malin Pettersson Öberg
Performancegruppen Dryckesbröderna
Dokumentärmakaren Cecilia Josefson

Datum & tid: 6 oktober, 19:00
Hus 10, Konstepidemin
Inträde:
 50 kr, betalas på plats (kontant eller swish)

Med stöd av Göteborgs kulturförvaltning