Modellarkivet – The Model Archive (2017)

2017, one channel HD video with voice over, 20:00 min
Direction, script and editing: Malin Pettersson Öberg
Camera and postproduction: Nils Fridén, Velourfilm
Music: Between the Buildings composed by Samuel Nicolas (2017)
Narrator: Helena Lopac. Sound work: Johan Chandorkar, Umami Produktion
Produced with support from Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
and Harri Anttila / Modellenheten, Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad
Distribution: Filmform – The Art Film & Video Archive

Watch the film online

(For English please scroll down)

Modellarkivet (2017) porträtterar och reflekterar över Stockholm stads modellarkiv och vad det innebär att bygga en stad. Hur organiserar vi våra liv tillsammans? Arkivet påminner om en kammare eller förvaringsplats för Stockholms alla byggda och obyggda visioner. Platsen besitter en potential genom att bevara historien men också dess alternativ, genom att erbjuda ett Stockholm i miniatyr vars delar går att flytta runt. Hur skulle Stockholm ha sett ut om andra planer fått genomslag? Vilka löften infriades inte av det modernistiska samhällsbygget? Bildsekvenserna består av långsamma tagningar längs hyllorna i arkivet, vars staplade modeller och gjutna byggnader i miniformat fungerar som en fond mot vilken en berättelse berättas. Kamerans ständiga rörelse avslöjar rummet bit för bit. I närbild blir vi osäkra på skalan – är det en verklig stad eller en stad i miniatyr som breder ut sig? I djupled ser vi lager av byggnader och kvarter, staplade på varandra i hyllplan, lådor och skåp. Vissa är täckta av plast, som på ett bårhus, och väcker associationer till arkivet som minnesplats och tidskapsel. Modellerna är ordnade utifrån stadsdel och område, märkta med namn som berättar något om sin tid. Filmens berättelse utgår från litteratur, research och intervjuer. Den har producerats i samarbete med konsthallen Index i Stockholm, till utställningen The Promise 3 juni – 3 september 2017.

The Model Archive (2017) portrays the model archive at the Urban Planning Department of Stockholm, and reflects on what it means to build a city. How do we organize our lives together? The model archive, located in the basement of Stadsbyggnadskontoret, is reminiscent of a chamber or container of both realized and unrealized visions. A location that possesses a potential, through retaining history but also its alternatives, through offering a ‘miniature Stockholm’ whose parts can be moved around. Thereby it functions as a projection surface and opens for associations. How would Stockholm have been like if other plans would have been applied? Which promises were not kept in the construction of the Swedish welfare state and ”People’s Home”? The image sequences are made up of slow trackings along the shelves of the archive, whose stacked models and cast miniature buildings function as a backdrop for the story. A constantly moving camera reveals the room bit by bit. In close-up we become uncertain of the scale – is it a real city or a miniature that unfolds? We see layers of buildings and blocks, stacked on shelves, in drawers and cupboards. Some are covered by plastic, like in a morgue, which open associations to the archive as time capsule. The models are arranged according to area and neighbourhood, and marked with names that tell of their time. The film’s narrative departs from literature, research and interviews. It has been produced in collaboration with the art space Index in Stockholm, for the exhibition The Promise 3 June – 3 September 2017.

PRESS, LINKS

Håkan Nilsson, Vem har rätt till staden?review of the exhibition The Promise, Svenska Dagbladet, 6/8 2017
Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Kampen om staden, review of the exhibition The Promise, Kunstkritikk.se, 12/6 2017
Download Modellarkivet – film dialogue and production details in Swedish or English
Download Modellarkivet – project description
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation