Film and installation: The Model Archive, 2017-2018

2017, single channel HD video, 16:9, stereo, 20 mins
2018, three channel HD video, various formats, stereo, 20 mins
Installation of models (≈60), two shelf systems (≈180x180x220cm), one lamp, The City Planning Dept. of Stockholm

Direction, script and editing: Malin Pettersson Öberg
Camera and postproduction: Nils Fridén, Velourfilm
Music: Between the Buildings composed by Samuel Nicolas (2017)
Narrator: Helena Lopac. Sound work: Johan Chandorkar, Umami Produktion
Produced with support from Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
and Harri Anttila / Modellenheten, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Distribution: Filmform – The Art Film & Video Archive

Watch the film online

Modellarkivet, exhibition view, ArkDes – Sweden’s National Centre for Architecture and Design (2018). Photo: Kristofer Johnsson.


(For English please scroll down)

I filmen Modellarkivet (2017) fungerar Stockholms stadsbyggnadskontors modellarkiv som utgångspunkt för en betraktelse över dagens samhälle och vad det innebär att bygga en stad. Hur organiserar vi våra liv tillsammans? Modellarkivet påminner om en kammare eller förvaringsplats för Stockholms alla byggda och obyggda visioner: En plats med potential att spegla den befintliga staden men också dess alternativ. Här erbjuds ett Stockholm i miniatyr vars delar går att flytta runt. Filmens bildsekvenser består av långsamma tagningar längs hyllorna i arkivet, vars staplade modeller och gjutna byggnader i miniformat fungerar som en fond mot vilken en berättelse berättas. Kamerans ständiga rörelse avslöjar rummet bit för bit, som i en arkeologisk utgrävning där närbilden gör oss osäkra på skalan. Är det en verklig stad eller en stad i miniatyr? Modellerna är ordnade utifrån stadsdel och område, märkta med namn som berättar något om sin tid. Filmens voice-over utgår från litteratur, research och intervjuer. Här väcks angelägna frågor om staden och modellsamlingen: Vem bygger staden och för vem, hur relaterar stadens form till formen för invånarnas liv? Vad har arkivet för potential i samtiden och framtiden, och hur kan arkitekturmodeller fungera som verktyg för såväl drömmar som ett prövande av den befintliga staden? Hur ser arkitektens ansvar ut, liksom medborgarens möjligheter att påverka sin stad?

Produktion och en första visning av filmen genomfördes i samarbete med Index – The Swedish Contemporary art Foundation i Stockholm som del av utställningen The Promise, 3 juni – 3 september 2017. Under 2018 utvecklades filmen till en trekanalsinstallation för en separatutställning på ArkDes – Sweden’s National Centre for Architecture and Design i Stockholm. Länk till bilder: https://arkdes.se/utstallning/modellarkivet/
Filmen distribueras av Filmform och går att hyra som enkanalsfilm (2017) och trekanalsinstallation (2018).

The Model Archive (2017) portrays the model archive at the Urban Planning Department of Stockholm, and reflects on what it means to build a city. How do we organise our lives together? The model archive, located in the basement of Stadsbyggnadskontoret, is reminiscent of a chamber or container of both realised and unrealised visions. A location that possesses a potential, through retaining history but also its alternatives, through offering a ‘miniature Stockholm’ whose parts can be moved around. Thereby it functions as a projection surface and opens for associations. How would Stockholm have been like if other plans would have been applied? Which promises were not kept in the construction of the Swedish welfare state and ”People’s Home”? The image sequences are made up of slow trackings along the shelves of the archive, whose stacked models and cast miniature buildings function as a backdrop for the story. A constantly moving camera reveals the room bit by bit. In close-up we become uncertain of the scale – is it a real city or a miniature that unfolds? We see layers of buildings and blocks, stacked on shelves, in drawers and cupboards. Some are covered by plastic, like in a morgue, which open associations to the archive as time capsule. The models are arranged according to area and neighbourhood, and marked with names that tell of their time. The film’s narrative departs from literature, research and interviews. It has been produced in collaboration with the art space Index in Stockholm, for the exhibition The Promise 3 June – 3 September 2017.

PRESS, LINKS

Model Archive – A Witness to the City, anthology published by Arvinius + Orfeus, in December, 2023  
Håkan Nilsson, Vem har rätt till staden?review of the exhibition The Promise, Svenska Dagbladet, 6/8 2017
Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Kampen om staden, review of the exhibition The Promise, Kunstkritikk.se, 12/6 2017

Download Modellarkivet – film dialogue and production details in Swedish or English
Download Modellarkivet – project description
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation

Modellarkivet, exhibition view, ArkDes – Sweden’s National Centre for Architecture and Design (2018). Photo: Kristofer Johnsson.