Statement

Malin Pettersson Öberg’s art practice is concerned with the exploration, displacement and revaluation of various orders and points of view.
Recent works, in the shape of essayist films, multi-channel video installations and printed work, often center on how objects, archives and historical documents can help us understand the present. Architecture and built environments are portrayed, as a second filter through which we can catch sight of ourselves and our surrounding world.
In Pettersson Öberg’s practice, research and exchange of knowledge and experiences with practitioners from other disciplines and nationalities are fundamental. Seeking a formal and thematic challenging of the angles and formats through which our lives and environments are being described, her early work has often taken the shape of temporary, site-specific installations and stagings. In these, textiles, moving images and murals were used in parallel to writing and printed work. Currently, she examines essayist film formats and writing, where the assembling of fragments, intertextuality, and the interplay of words and images, play important roles beside spatial and temporal aspects of these media.

———————–

Malin Pettersson Öbergs konstnärliga praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Nyare arbeten, i form av essäfilmer, flerkanaliga videoinstallationer och publikationer, kretsar ofta kring hur föremål, arkiv och historiska dokument kan hjälpa oss att förstå vår samtid. Arkitektur och byggda miljöer porträtteras, som ett andra filter genom vilket vi kan få syn på oss själva och vår omgivande värld. I Pettersson Öbergs praktik är efterforskningar och utbyten av kunskap och erfarenheter med verksamma från andra discipliner och nationaliteter centrala. I sökandet efter att formellt och tematiskt utmana de vinklar och format genom vilka våra liv och omgivningar beskrivs, har hennes tidiga arbeten ofta tagit formen av tillfälliga, platsspecifika installationer och iscensättningar. I dessa ingick textil, rörlig bild och väggmåleri vid sidan av text och trycksaker. För närvarande utforskar hon ett essäistiskt skrivande och filmformat, där sammanställande av fragment, intertextualitet, och samspel mellan ord och bilder spelar viktig roll vid sidan av inneboende teman som tid, minne, rum, och rörelse.

Written in 2009 and updated in 2019.